️ویرایش ژنوم به کمک تکنیک کریسپر بدون وکتور ویروسی

 

 
تکنیک کریسپر نوعی روش ویرایش ژنوم بسیار قدرتمند و دقیق است که کارایی بالایی دارد اما اگر محقق ابزار استفاده از آن را در اختیار نداشته باشد نمی تواند مفید واقع شود.
 
 موتاژنز و سرطان زایی هر دو به دلیل استفاده از وکتورهای ویروسی دیده می شود. گرچه وکتور های ویروسی کارایی بالایی داشته و سلول های زیادی را می تواند ترانسفکت کند اما محققان در پی پیدا کردن راهی برای عدم استفاده از وکتور های ویروسی( بدلیل وجود خطرات احتمالی) هستند.
 
محققان چینی در مطالعه ای به جای استفاده از وکتور های ویروسی، از نانو خوشه هایی از جنس طلا برای انتقال اجزای کریسپربه درون سلول استفاده کردند که از لحاظ شیمیایی و زیستی پایدار است. 
 
????اطلاعات بيشتر در لينك زير????????
 


منبع: http://bioscience1.blogfa.com/